Organizácia eventov

NÁVRH, ORGANIZÁCIA A REALIZÁCIA PODNIKOVÝCH SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ

  • Výber a výzdoba priestoru, výber menu, protokolárne zabezpečenie, návrh, tlač a distribúcia pozvánok, technické zabezpečenie, návrh, dramaturgia a réžia – scenár kultúrneho podujatia s programom (moderátor, speváci, herci, osobnosti), výroba a azbezpečenie upomienkových predmetov, fotodokumnetácia a video záznam, ubytovanie a doprava pre zúčastnených, hostesky

KONGRESOVÝ A KONFERENČNÝ SERVIS

  • Výber a technické zabezpečenie priestorov: ozvučenie, projekčná technika, tlmočníci a tlmočnícke zariadenia, návrh , tlač a distribúcia pozvánok, výber cieľovej klientely, medializácia, sprievodný kultúrny program, občerstvenie, fotodokumentácia a video záznam, ubytovanie a doprava, hostessing

ŠPECIÁLNE  AKCIE

  • Road show, (putovné a propagačné akcie), koncerty, viacdenné výlety spojené so sprievodným kultúrnym a športovým programom pre spotrebiteľov, klientov či zamestnancov, Zábavné večierky pre špecializovanú cieľovú skupinu, školenia a tréningy( techniky komunikácie, asertivita, vodcovské schopnosti, asertivita,  image, etiketa, diplomatický protokol, atď.),  zážitkové akcie a programy na budovanie súdržnosti tímu, ( rafting, šport, súťaže a pod.)
  • NOVINKA: konštelácie firmy – eliminácia problémových vzťahov v kolektíve

HOSTESKY NA VÝSTAVY, VEĽTRHY A KONFERENCIE

  • Zabezpečenie hostessingu, hostesky s požadovanými jazykovými a inými znalosťami, zabezpečenie oblečenia hostesiek podľa požiadaviek klienta