Profil agentúry

ŠPECIALISTA NA EVENTY – vždy sme niečím iní

Motorom podnikania, politiky a iných dôležitých vzťahov sú Public Relations. Na Slovensku už veľa firiem využíva služieb Public Relations, pretože sú mimoriadne účinnou zložkou podnikovej stratégie. Výsledky naozaj stoja za vynaložené prostriedky i námahu, pretože podnikateľskému subjektu prinášajú dlhotrvajúcu príťažlivosť pre klientov, dôveryhodnosť, prestíž a želaný ekonomický efekt.

Profil agentúry

Agentúra NOVUM P.R.O. sa špecializuje na organizovanie vyvolaných a riadených udalostí tzv. EVENTov akými sú konferencie, tlačové konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prezentácie a výstavy, spoločenské podujatia a výnimočné stretnutia režírované za účelom publicity. NOVUM P.R.O. patrí k agentúram full - service, čo znamená, že navrhované aktivity naplánuje, zabezpečí a zrealizuje. Inak povedané NOVUM P.R.O. nepostupuje podľa žiadnych štandardizovaných schém, ale podujatia pre svojich klientov pružne “šije na mieru”, a organizuje ich “na kľúč”.

Agentúra NOVUM P.R.O. svojim klientom ponúka:

  • Pružný kolektív skúsených profesionálov s dlhoročnou praxou v mediálnej, reklamnej branži.
  • Dokonalú orientáciu v trhovom prostredí a profesionálnu prácu s cieľovými skupinami.
  • Skúsenosti s organizáciou podujatí na najvyššej úrovni.
  • Prácu a komunikáciu s elektronickými a tlačenými médiami.

Zamestnanci Agentúry sú absolventi “Institute for International Research” vo Viedni zameraného na “Budovanie imidžu firmy”, “Úspešná komunikácia s  masovokomunikačnými prostriedkami”, “Komunikačný audit”, ďalej semináru “Manažment reklamy” pod záštitou Rady pre reklamu SR, Združenia SOSPRA.