PR aktivity - Prezentácie

CIEĽOM PR AKTIVÍT  

 • informovanosť verejnosti,
 • edukácia verejnosti,
 • ovplyvňovanie verejnej mienky vo vzťahu k spoločnosti

PREDMET PLNENIA

 • systematické  presadzovanie informatívnych a edukatívnych článkov  o práci a činnosti  komerčnej spoločnosti
 • navrhovanie tém čiastkových kampaní.
 • monitoring médií.  Reagovanie na skutkový stav.
 • organizácia  pravidelných tlačových konferencií, resp. stretnutí s novinármi.

POPIS ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

 • Navrhovanie  edukatívnych tém ( 1 x týždenne),  kreativita návrhov,
 • príprava  a vydávanie tlačových správ,  presadzovanie uverejnenia článkov vo vybraných médiách, riadenie  čiastkových kampaní,
 • denný monitoring médií,
 • komunikácia s novinármi,
 • organizačné zabezpečenie tlačovej besedy: prenájom priestorov, prenájom prezentačnej techniky, pozvánky novinárom, mailing, recalling, tlačové správy, propagačné materiály.

VÝSTUPY

 • Media monitoring